De reis naar het hiernamaals als cultuurmythe van de menselijke bestemming. Cicero’s Somnium Scipionis en Vergilius Aeneis VI

Author: Leeman, A. D.
Title: De reis naar het hiernamaals als cultuurmythe van de menselijke bestemming. Cicero’s Somnium Scipionis en Vergilius Aeneis VI
Review/Collection: "Lampas", XIII
Year edition: 1980
Pages: 301-303
Author initials: Leeman 1980