Ego, tu, nos. Opmerkingen over het gebruik van subjektpronomina, in het bijzonder in Cicero De oratore II

Author: Pinkster, H.
Title: Ego, tu, nos. Opmerkingen over het gebruik van subjektpronomina, in het bijzonder in Cicero De oratore II
Review/Collection: "Lampas", XIX
Year edition: 1986
Pages: 309-322
Author initials: Pinkster 1986