Het rhetorisch onderwijs in de oudheid. Zijn inhoud, zijn doel, zijn didactiek

Author: Leeman, A. D.
Title: Het rhetorisch onderwijs in de oudheid. Zijn inhoud, zijn doel, zijn didactiek
Review/Collection: "Lampas", XIV
Year edition: 1981
Pages: 179-191
Author initials: Leeman 1981