I katakleida tou ” De natura deorum ” (N.D. 3, 95) kai i filosofiki taftotita tou Kikerona

Author: Papadimitriou, Maria K.
Title: I katakleida tou ” De natura deorum ” (N.D. 3, 95) kai i filosofiki taftotita tou Kikerona
Review/Collection: "Dodone(philol)", 32
Year edition: 2003
Pages: 141-176
Keywords: Philosophie - Filosofia - Philosophy
Works:
Link: http://olympias.lib.uoi.gr/jspui/bitstream/123456789/6435/1/6.%20%CE%97%20%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B4%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20de%20natura%20deorum%20%28%CE%9D.%20D.%203
Author initials: Papadimitriou 2003