Måla vitt, måla svart – en studie i Ciceros tal Pro Caelio och In Pisonem

Autore: Eklundh, Emmy
Titolo: Måla vitt, måla svart – en studie i Ciceros tal Pro Caelio och In Pisonem
Luogo edizione: Lunds
Editore: Lunds universitet, Department of Classics and Semitics
Anno edizione: 2008
Parole chiave: Commentaires - Commenti - Commentaries, Éloquence - Eloquenza - Eloquence, Politique - Politica - Politics
Descrizione: [Abstract] Swedish. Detta arbete behandlar hur Cicero i dessa tal arbetar för att utmåla de tilltalades karaktärer i ett juridiskt fall och ett politiskt fall. En förutsättning för mitt arbete är det faktum att Cicero väljer att starkt betona deras olika karaktärsdrag, som vid en första anblick kan tyckas ovidkommande. Orsaken är inget jag kommer att behandla. Fokus ligger på hur Cicero går till väga. Frågeställningen lyder: Vilka karaktärsdrag betonar Cicero då han antingen vill svartmåla någon eller vill framställa någon i god dager?
Opere:
Link: http://theses.lub.lu.se/archive/2008/05/05/1209981557-27614-291/Maala_vitt.doc
Sigla autore: Eklundh 2008