Metaforer hos Aristoteles och Cicero, en jämförelse

Auteur: Ekedahl, Anna-Stina
Titre: Metaforer hos Aristoteles och Cicero, en jämförelse
Lieu èdition: Lunds
Éditeur: Lunds universitet, Department of Classics and Semitics
Annèe edition: 2007
Mots-clès: Rhétorique - Retorica - Rhetorics, Stylistique et genres littéraires - Stilistica e generi letterari - Stylistics and literary genre
Description: [Abstract] Swedish. Min avsikt med uppsatsen är att jämföra de båda skrifterna beträffande ? metaforernas antal, totalt och för de enskilda måldomänerna; ? metaforernas källdomäner; ? metaforernas utformning i relation till de stilistiska skillnaderna mellan Aristoteles’ föreläsningar och Ciceros essä; ? sådana skillnader mellan grekiska och latin, som kan ha påverkat metaforerna.
Liens: http://theses.lub.lu.se/archive/2007/12/13/1197553855-12129-561/uppsats-1.1.pdf
Sigle auteur: Ekedahl 2007