Metaforer i Ciceros De Amicitia

Author: Ekedahl, Anna-Stina
Title: Metaforer i Ciceros De Amicitia
Place edition: Lunds
Editor: Lunds universitet/Department of Classics and Semitics
Year edition: 2004
Keywords: Rhétorique - Retorica - Rhetorics, Stylistique et genres littéraires - Stilistica e generi letterari - Stylistics and literary genre
Description: [Abstract] Swedish. Mitt syfte med denna uppsats är att relatera de metaforer jag finner i Ciceros De Amicitia till Lakoffs och Johnsons teorier om begreppsmetaforer. Jag ställer mig också frågan: Skiljer sig det underliggande mönstret i Ciceros metaforer från våra?
Works:
Link: http://theses.lub.lu.se/archive/2007/12/13/1197553299-7170-755/Metaforer.sxw.pdf
Author initials: Ekedahl 2004