Oi metafraseis ton Ellinon tragikon apo ton Kikerona : ritoriki i poiitiki?

Author: Karamalengou, Eleni
Title: Oi metafraseis ton Ellinon tragikon apo ton Kikerona : ritoriki i poiitiki?
Review/Collection: "Epistemonike epeterida tes philosophikes Scholes tou Aristoteleiou Panepistemiou Thessalonikes, Tmema philosophias", 10
Year edition: 2002
Pages: 111-131
Author initials: Karalalengou 2002