Patos i jego realizacja stylistyczna w mowie Cycerona Pro Sexto Roscio Amerino /

Author: Kornacka, Katarzyna
Title: Patos i jego realizacja stylistyczna w mowie Cycerona Pro Sexto Roscio Amerino /
Review/Collection: "RoczHum Roczniki humanistyczne", 43, (3)
Year edition: 1995
Pages: 41-70
Author initials: Kornacka 1995