Praktikes ton Romaion stis metafraseis tous apo tin Elliniki grammateia

Author: Konomis, Nikolaos
Title: Praktikes ton Romaion stis metafraseis tous apo tin Elliniki grammateia
Review/Collection: "Epistemonike epeterida tes philosophikes Scholes tou Aristoteleiou Panepistemiou Thessalonikes, Tmema philosophias", 10
Year edition: 2002
Pages: 21-32
Author initials: Konomis 2002