Praktiki ton Romaion stis metafraseis tous apo tin elliniki grammateia

Author: Konomis, Nikolaos Ch.
Title: Praktiki ton Romaion stis metafraseis tous apo tin elliniki grammateia
Review/Collection: "Praktika tes Akademias Athenon", 78, (2)
Year edition: 2003
Pages: 25-38
Author initials: Konomis 2003