Praktiki ton Romaion stis metafraseis tous apo tin elliniki grammateia

Auteur: Konomis, Nikolaos Ch.
Titre: Praktiki ton Romaion stis metafraseis tous apo tin elliniki grammateia
Revue/Collection: "Praktika tes Akademias Athenon", 78, (2)
Annèe edition: 2003
Pages: 25-38
Sigle auteur: Konomis 2003