rec. di Alice Accardi, Teoria e prassi del beneficium da Cicerone a Seneca

Author: Carlà-Uhink, Filippo
Title: rec. di Alice Accardi, Teoria e prassi del beneficium da Cicerone a Seneca
Review/Collection: "Bryn Mawr Classical Review", 2017.01.30
Year edition: 2017
Link: http://bmcr.brynmawr.edu/2017/2017-01-30.html
Author initials: Carlà-Uhink 2017