Recipio: “recibir” o ” rechazar” ? : (Cic. opt. gen. 6, 18)

Author: Artigas, Esther
Title: Recipio: “recibir” o ” rechazar” ? : (Cic. opt. gen. 6, 18)
Review/Collection: in: Ferreres, L. (Ed.), actes del ixé simposi de la Secció Catalana de la SEEC, St. Feliu de Guíxols, 13-16 d’abril de 1988 , I-II: treballs en honor de Virgilio Bejarano
Place edition: Barcelona
Editor: S. E. E. C. Secció; Catalana: Publ. Universitat de Barcelona
Year edition: 1991
Pages: 45-48
Keywords: Stylistique et genres littéraires - Stilistica e generi letterari - Stylistics and literary genre
Works:
Author initials: Artigas 1991