Stylizacja dramatyczna form podawczych w tekscie czterech mów Cycerona przeciwko Katylinie /
Author: Kornacka, Katarzyna
Title: Stylizacja dramatyczna form podawczych w tekscie czterech mów Cycerona przeciwko Katylinie / Review/Collection: "RoczHum Roczniki humanistyczne", 42, (3)
Year edition: 1994
Pages: 21-32
Author initials: Kornacka 1994