Stylizacja dramatyczna form podawczych w tekscie czterech mów Cycerona przeciwko Katylinie /
Auteur: Kornacka, Katarzyna
Titre: Stylizacja dramatyczna form podawczych w tekscie czterech mów Cycerona przeciwko Katylinie / Revue/Collection: "RoczHum Roczniki humanistyczne", 42, (3)
Annèe edition: 1994
Pages: 21-32
Sigle auteur: Kornacka 1994