Sugkrisis politeion sto ” De Re Publica ” tou Kikeronos : i romaïki efarmogi mias ellinikis methodou

Author: Taïfakos, Ioannis G.
Title: Sugkrisis politeion sto ” De Re Publica ” tou Kikeronos : i romaïki efarmogi mias ellinikis methodou
Place edition: Athina
Editor: Papadima
Year edition: 1996
Pages: 254
Review:

Esposito, “Bollettino di studi latini”, 1998, 28, (2), 551-552 Paolo – Radif, “Maia”, 2000, 52, (3),
637-638 – Powell, “Classical Review”, 2001, NS, 51, (1), 106-107

Description: 2 index
Author initials: Taïfakos 1996