Måla vitt, måla svart – en studie i Ciceros tal Pro Caelio och In Pisonem

Auteur: Eklundh, Emmy
Titre: Måla vitt, måla svart – en studie i Ciceros tal Pro Caelio och In Pisonem
Lieu èdition: Lunds
Éditeur: Lunds universitet, Department of Classics and Semitics
Annèe edition: 2008
Mots-clès: Commentaires - Commenti - Commentaries, Éloquence - Eloquenza - Eloquence, Politique - Politica - Politics
Description: [Abstract] Swedish. Detta arbete behandlar hur Cicero i dessa tal arbetar för att utmåla de tilltalades karaktärer i ett juridiskt fall och ett politiskt fall. En förutsättning för mitt arbete är det faktum att Cicero väljer att starkt betona deras olika karaktärsdrag, som vid en första anblick kan tyckas ovidkommande. Orsaken är inget jag kommer att behandla. Fokus ligger på hur Cicero går till väga. Frågeställningen lyder: Vilka karaktärsdrag betonar Cicero då han antingen vill svartmåla någon eller vill framställa någon i god dager?
Oeuvres:
Liens: http://theses.lub.lu.se/archive/2008/05/05/1209981557-27614-291/Maala_vitt.doc
Sigle auteur: Eklundh 2008